Advocaat in Spanje voor alle juridische hulp

Bestuursrecht

Het bestuursrecht (ookwel administratief recht genoemd) regelt de relaties tussen de burgers en de bestuursorganen.

Als nederlandse resident in Spanje zult u op een gegeven ogenblik te maken krijgen met de nationale spaanse, autonomo of lokale spaanse bestuursorganen. In geval u bijvoorbeeld een zaak wilt openen, denk hierbij aan een restaurant, “casa rural” / hostal, kleding winkel, dan zult u bij verschillende bestuursorganen de betreffende vergunningen dienen aan te vragen. Ook kan het zo zijn dat er een bestuursrechtelijke boeteprocedure tegen u gestart wordt wegens illegale bouw, of omdat u niet al uw vergunningen in orde heeft betreffende uw onderneming, of in geval u verkeersovertredingen pleegt.

In bestuursrechtelijke procedures bestaan er zeer strikte procedure regels en korte termijnen waaraan de burger in Soanje zich dient te houden om beroep tegen een besluit aan te kunnen tekenen. In geval deze termijnen overschreden worden dan zal uw beroepschrift direkt worden afgewezen en bestaat er dus verder geen enkele mogelijkheid meer om een besluit aan te vechten. Daarentegen dienen de bestuursorganen, op hun beurt zich aan zeer strenge formele eisen te houden gedurende de betreffende procedures, en kan een besluit in veel gevallen onderuit worden geworpen op grond van procedure fouten in de formele afhandeling.

Van de Velde Abogados (advocaten), verleent juridische ondersteuning voor zowel het aanvragen van alle soorten vergunningen in Spanje (bouwvergunningen, vergunningen welke ondernemers voor het kunnen openen van hun zaak benodigen, etc, vergunningen voor evenementen, etc.), als het bieden van juridische vertegenwoordiging in bestuursrechtelijke boeteprocedures betreffende verkeersovertredingen, illegale bouw, en afbraak procedures betreffende illegale bouw.

Wij kunnen u helpen met al uw juridische zaken betreffende bestuursrecht in Spanje.

Voor meer informatie, neem vrijblijvend CONTACT op met van de Velde Abogados (advocaten).