Advocaat in Spanje voor alle juridische hulp

Familierecht

Het personen- en familierecht, houdt zich bezig met afstamming, geboorte, huwelijk- en echtscheiding (scheiding van tafel en bed), en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen.

Wij behandelen zowel echtscheidingen waarbij Nederlands recht (of een ander nationale recht) dient te worden toegepast, alsmede die echtscheidingen waarbij Spaans recht van toepassing is. Zo vertegenwoordigen wij de cliënten tijdens de onderhandelingen betreffende de inhoud van de echtscheidingconvenanten, welke de persoonlijke en economische gevolgen van de echtscheiding zullen beheersen, de omgangsregeling met de minderjarige kinderen, en alimentatie afspraken.

Ook vertegenwoordigt van de Velde Abogados de cliënten in geval de afspraken welke in de echtscheidingconvenant niet worden nagekomen, denk hierbij bijvoorbeeld aan die gevallen waar de vastgestelde omgangsregeling niet wordt nagekomen of dat er sprake is van wanbetaling betreffende de vastgestelde alimentatieverplichtingen. Ook bieden wij onze diensten aan in geval de persoonlijke en/of econimische omstandigheden zodanig zijn veranderd, dat een modificatie van de echtscheidingconvenant onontkomelijk is en deze bij de gerechtelijke instantie dient te worden verzocht.

Naast het verlenen van juridische en procesrechtelijke vertegenwoordiging in echtscheidings procedures, bieden wij nog meer diensten aan welke onder het familierecht vallen. Denk hierbij aan het indienen van een verzoek tot een gerechtelijke verklaring van onbevoegdheid betreffende een familielid, welke handelingsonbekwaam is ten gevolge van bijvoorbeeld een dementie, en dus niet meer in staat is zijn eigen beslissingen te maken en handelingen te verrichten op financieel en persoonlijk gebied, en er hierdoor iemand dient te worden aangewezen door de Rechter om deze handelingen in zijn naam uit te kunnen voeren in Spanje.

Voor meer informatie, neem vrijblijvend CONTACT op met van de Velde Abogados.