Advocaat in Spanje voor alle juridische hulp

Verkeersongevallen en letselschade

Heeft u in Spanje letsel opgelopen als gevolg van het nalatig handelen van derden? Denk hierbij aan verkeersongevallen. Bent u uitgegleden of gevallen in een winkelcentra, hotel, etc.? Heeft u een voedselvergiftiging of legionella besmetting opgelopen? En wilt u letselschade verhalen op de betreffende persoon / bedrijf en diens verzekeraar? Bent u het slachtoffer geweest van medisch nalatig handelen? dan zijn er een aantal belangrijke punten welke u in aanmerking dient te nemen.

Ten eerste bestaan er volgens de Spaanse wetgeving strikte verjaringstermijnen voor het kunnen indienen van de betreffende schadeclaim. In geval u uw letselschade via het strafrecht wilt verhalen dient u binnen de 6 maanden na het ongeval de betreffende aanklacht in te dienen om op die manier de verjaringstermijn te stuiten.

In geval u de zaak echter via het civiele recht wilt afhandelen, dan heeft u 1 jaar de tijd om de betreffende dagvaarding in te dienen. Deze 1-jaar verjaringstermijn kan gestuit worden door een buitengerechtelijke aansprakelijkheidstelling op te sturen naar de persoon welke het letsel heeft veroorzaakt en naar diens verzekeraar. Om een zo hoog mogelijke schadevergoeding te kunnen claimen is het van belang dat er een dossier gedurende het genezingsproces bijgehouden wordt, zodat op het moment dat er sprake is van een eindtoestand / stabilisatie in de genezingsprocedure, de hoogte van de schadevergoeding op een adequate manier de betreffende schadevergoeding berekend kan worden, aan de hand van de Spaanse Richtlijnen (Baremo) welke in de praktijk toegepast worden voor de berekening van de betreffende schade claims.

De dienstverlening van Van de Velde Abogados bestaat in deze gevallen uit het op tijd stuiten van de betreffende verjaringstermijnen zodat gedupeerde haar rechten zeker stelt voor het kunnen verhalen van de geleden schade (zowel materiële als letselschade). Bovendien zal tegelijkertijd een dossier worden bijgehouden van alle medische rapporten zodat wij aan de hand daarvan de betreffende claim kunnen opstellen. Na het te hebben verzonden van de buitengerechtelijke aansprakelijkheidstellingen, zullen wij na schadevergoeding te hebben berekend, in onderhandelingen treden met de tegenpartij en diens verzekeraar, om op die manier te proberen de zaak middels een minnelijke schikking af te sluiten. In geval er echter niet tot een akkoord gekomen kan worden, dan zal de betreffende dagvaarding bij de Rechtbank ingediend worden, en zullen wij de cliënt gedurende de procedure vertegenwoordigen.

Voor meer informatie, neem vrijblijvend CONTACT op met van de Velde Abogados.